Welkom bij Meander Patiëntervaringsmeting

Welkom bij het Meander Patiënttevredenheidsonderzoek

Bij Meander Medisch Centrum horen we graag hoe de door ons geleverde zorg heeft ervaren. We meten uw ervaring door middel van een PREM-vragenlijst. PREM staat voor Patient Reported Experience Measurement en is de landelijke standaard om patiëntervaringen te meten.

 

Als u bent gevraagd om deel te nemen aan deze PREM-vragenlijst, heeft u hiervoor thuis een uitnodiging ontvangen. In deze uitnodiging staat een inlogcode die toegang geeft tot de vragenlijst. Vul deze inlogcode hier rechts in (voor mobiele gebruikers hieronder) en klik op de knop 'start de vragenlijst' om te beginnen.

 

Wilt u NIET deelnemen aan de vragenlijst, klik dan op de link 'afmelden voor deze vragenlijst', u komt dan op een pagina waar u de inlogcode in kan vullen en af kan melden.

 

Deelname is geheel vrijwillig. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het is voor ons niet mogelijk om uw antwoord te koppelen aan uw gegevens binnen Meander.

 

Bij vraag 1 wordt u gevraagd of u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis, u mag deze vraag lezen als 'opgenomen geweest, polikliniek of dagbehandeling bezocht'.

Dank u wel voor uw deelname,

Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum

Heeft u een inlogcode ontvangen?

Vul uw code hieronder in en klik op "start de vragenlijst" om te beginnen.

Wilt u niet meer uitgenodigd worden voor deze vragenlijsten? Klik hier om af te melden: